ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
26 ก.พ. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
07 ม.ค. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
07 ม.ค. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
30 พ.ย. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
27 พ.ย. 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
23 พ.ย. 2563
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
02 พ.ย. 2563
8 รายงานผลโครงการส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
25 ก.ย. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1
31 ก.ค. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
15 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9